PALKANLASKENTA - MONISTA LAISTA JA TYÖEHTOSOPIMUKSESTA KOOSTUVA KOKONAISUUS
 

Työnantajalla ja työntekijällä on oikeuksia ja velvollisuuksia. Niitä määrittelevät 

mm. työaikalaki,  vuosilomalaki ja erilaiset työehtosopimukset.  


Palkanlaskennan perusteena on sovittu työsopimus, joka kannattaa

aina tehdä kirjallisena.

Laskemme sovitusti palkat, laadimme palkkalaskelmat, maksulistan

sekä viranomaisilmoitukset.


Erikseen sovitusti voimme lähettää palkkalaskelmat suoraan työntekijän sähköpostiin ja voimme

myös maksaa palkat.