KIRJANPITO - LAIN MÄÄRITTELEMÄ TALOUSHALLINNON OSA
 

Kirjanpitolaki velvoittaa jokaista yritystä ja yhdistystä pitämään kirjanpitoa.

Kirjanpito kokonaisuus muodostuu yrityksen saamisista, tuotoista,

kuluista, omaisuudesta, omista varoista ja veloista. 


Kirjanpito tuottaa laskelmat ja raportit eri viranomaisille ja

yrityksen johdolle päätöksen tekoa varten.

Tilikauden jälkeen laaditaan tilinpäätös,

jota voidaan käyttää apuna esim. budjetoinnissa. 

Tilinpäätöksessa toteutuneiden lukujen perusteella

täytetään myös veroilmoitus.